Publication series

For two years, ANTAL Redaktion produced recurring free publications with texts written by women without permanent housing. The purpose of the publication was to spread testimonies and make visible a writing that is not noticed. The starting point was individual literary consultancy at Huldas Hus in Gothenburg – a creative meeting place mainly for women without permanent housing. The publications were named according to the code: number of texts times the number of writers and were available at cafés, libraries, cinemas and trams in Gothenburg. 
   In 2015, Fia Djerf started the publishing house ANTAL Redaktion together with Amanda Frövenholt (literary scholar and sociologist), Isa Weiselius Larsson (psychologist) and Mathilda Frykberg (artist). For three years they made publications and arranged workshops and individual literary consultancy.

Under två år producerade ANTAL redaktion återkommande gratistidningar med texter skrivna av kvinnor utan fast boende. Syftet med tidningen var att sprida vittnesmål och synliggöra ett skrivande som inte uppmärksammas. Utgångspunkten var textsamtal på Huldas Hus i Göteborg – en kreativ mötesplats främst för kvinnor utan fast boende. Tidningarna namngavs enligt koden antal texter gånger antal skribenter och fanns att plocka upp på kaféer, bibliotek, biografer och spårvagnar i Göteborg.
   2015 startade Fia Djerf ANTAL Redaktion tillsammans med Amanda Frövenholt (litteraturvetare och socionom), Isa Weiselius Larsson (psykolog) och Mathilda Frykberg (konstnär). Under tre år gav de ut publikationer och arrangerade workshops och enskilda textsamtal med skribenter.

Further Projects