Book

Design for the book Röda Sten Konsthall – Från övergivet pannhus till plats för samtidskonst for Röda Sten Konsthall, a center for contemporary art in Gothenburg, Sweden. The book tells the story of the art center and the struggle for a house. Published by Röda Sten Konsthall and written by Ulla Forsén and Per Hållén.

Formgivning av boken Röda Sten Konsthall – Från övergivet pannhus till plats för samtidskonst på uppdrag av Röda Sten Konsthall, en plats för samtidskonst, i Göteborg. Boken berättar om konsthallens historia och kampen om ett hus. Utgiven av Röda Sten Konsthall och skriven av Ulla Forsén och Per Hållén.

Further Projects