Photo book

Daddy Cool – a photo book by photographer Martin Magntorn. The Daddy Cool project raises questions about how the subjective image of a father can be re-examined after his death. A playful study of identity. Published by Breadfield Press in Malmö, Sweden.

En fotobok av fotograf Martin Magntorn. Boken handlar om projektet Daddy Cool som tar upp frågor kring hur den subjektiva bilden av en pappa kan komma att omprövas efter dennes död. En lekfull studie av identitet. Utgiven av Breadfield Press i Malmö.

Further Projects