Poster

Poster design for the summer programme at Ställbergs Gruva 2019. Ställbergs Gruva is a center for arts and culture located in an abandoned iron ore mine in Bergslagen, Sweden. The center is run by the business association TNEC, since 2012.

Formgivning av affisch till Ställbergs Gruvas program sommaren 2019. Ställbergs Gruva är ett kulturcenter i en nedlagd järnmalmsgruva i Bergslagen. Verksamheten drivs sedan 2012 av föreningen TNEC.

Further Projects