Poster

Poster design for a three-day festival focusing on humanity and natural resources during the Anthropocene. The program included talks, music, poetry, political discussion, art, hike and stillness. Ställbergs Gruva is a center for arts and culture located in an abandoned iron ore mine in Bergslagen, Sweden. The center is run by the business association TNEC, since 2012.

Affisch till en tre dagar lång festival med fokus på mänskligheten och planetens resurser i antropocen. Programmet innehöll samtal, musik, poesi, politisk diskussion, konst, vandring och stillhet. Ställbergs Gruva är ett kulturcenter i en nedlagd järnmalmsgruva i Bergslagen. Verksamheten drivs sedan 2012 av föreningen TNEC.

Further Projects